TMEIC, Động cơ_TMEIC

 • Model: Custom-Designed Synchronous Motors
 • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản

 

 • * Điện áp hoạt động: Từ 3.3kV đến 13.8kV
 • * Công suất: từ 20,000kW đến 100,000kW
 • * Tốc độ: lên tới 6,500rpm
 • * Số cực: Lên tới 34 cực

 
 • Model: TM21-FII series
 • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản
 •  
 • * Điện áp hoạt động: Từ 420VAC đến 13.8kV
 • * Tần số: 50/60Hz
 • * Công suất: Từ 37kW đến 25,000kW
 • * Tốc độ: Lên tới 3,600rpm
 • * Số cực: Từ 2 lên tới 24 cực.