JAIN TECHNOLOGY

 

+ Bin hoạt động trong lên tới 20h;

+ Sử dụng công nghệ sóng siêu âm truyền thẳng;

+ Nặng: 2.4kg.

  •  

+  Độ chính xác: 2.0%RD;

 Độ nhạy: 0.01m/s;

+  Vận tốc: ± 0.05 ~ 10 m/s;

+  Đầu ra: Xung, RS-232;

+  Pin: Hoạt động liên tục trong 8 năm.

 

+  Vân tốc đo lường: -30 m/s ~ 30 m/s;

+  Vận tốc nhỏ nhất đo được: 0.05 m/s;

+  Độ chính xác: 1.0%;

+  Hiển thị: Tổng lưu lượng, vận tốc…

 

 

 

+ Sử dụng 1 đầu dò, 2 đầu dò;

+ Độ chính xác: ≤1.0%

+ Vận tốc đo lường: ± 0.02 ~ 12 m/s

+ Nguồn: DC 12 ~ 24V

 

 

 

+ Sử dụng 1 đầu dò, 2 đầu dò;

+ Độ chính xác: ≤1.0%

+ Vận tốc đo lường: ± 0.02 ~ 12 m/s