TMEIC

 • Model: Custom Designed Synchronous Generators
 • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản

 

 ·   Điện áp hoạt động: 6.6kV, 11kV, 13.8kV.

·   Phân loại:

Ø  Động cơ 2 cực: Công suất từ 5,000kVA đến 100,000kVA

Ø  Động cơ 4 cực: Công suất từ 10,000kVA đến 50,000kVA

·    Tốc độ: 3,000rpm hoặc 3,600rpm (động cơ 2 cực)

              1,500rpm hoặc 1,800rpm (động cơ 4 cực)

·   Tần số: 50/60Hz

 

 • Model: Custom-Designed Synchronous Motors
 • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản

 

 • * Điện áp hoạt động: Từ 3.3kV đến 13.8kV
 • * Công suất: từ 20,000kW đến 100,000kW
 • * Tốc độ: lên tới 6,500rpm
 • * Số cực: Lên tới 34 cực

 
 • Model: TM21-FII series
 • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản
 •  
 • * Điện áp hoạt động: Từ 420VAC đến 13.8kV
 • * Tần số: 50/60Hz
 • * Công suất: Từ 37kW đến 25,000kW
 • * Tốc độ: Lên tới 3,600rpm
 • * Số cực: Từ 2 lên tới 24 cực.

 

  


Model: MVG2  Series

Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản


·   Điện áp làm việc: 3 pha 3.3 ÷ 4.16 ÷ 6.6 ÷ 11kV ±10%; 50Hz/60Hz ±5%;

·   Điện áp điều khiển:

·   Hiệu suất: > 97%,   Hệ số công suất: > 95%

·   Công suất: Từ 200kVA/160kW đến 19,500 kVA/16,000kW; OL 125% - 60s

 ·   Điện áp làm việc: 3 pha 3.3 ÷ 4.16 ÷ 6.6 ÷ 11kV ±10%;

·   Điện áp điều khiển: 380 ÷ 440V (50Hz) / 400 ÷ 440V (60Hz)

·   Tần số: 50/60Hz ±5%;

·   Công suất: Từ 200kVA/160kW tới 5000kVA/3860kW; OL 110% - 60 giây