Khởi động mềm hạ thế VMX-SGY series

Model: VMX-SGY series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ

 *  Dòng điện Khởi động:

-  Loại 1 – lên đến 100A / 55kW ở điện áp 400V.  

-  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở điện áp 400V.

Loại 3 – lên đến 500A / 280kW ở điện áp 400V.

Loại 4 và 5 – lên đến 1080A  / 630kW ở điện áp 400V. 

*   Điện áp đầu vào: 208 ÷ 480V (Tùy chọn 690V tích hợp sẵn)

 *  Dòng điện Khởi động:

-  Loại 1 – lên đến 100A / 55kW ở điện áp 400V.  

-  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở điện áp 400V.

Loại 3 – lên đến 500A / 280kW ở điện áp 400V.

Loại 4 và 5 – lên đến 1080A  / 630kW ở điện áp 400V. 

*   Điện áp đầu vào: 208 ÷ 480V (Tùy chọn 690V tích hợp sẵn)

*   Nguồn điện điều khiển

 -  24VDC hoặc 110/230VAC với VMX II-305

 -  110V hoặc 230VAC với VMX II-505.

*   Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.

*   Có thể đấu nối động cơ theo sơ đồ khởi động Y/∆ giúp dòng khởi động nhỏ và tăng công suất động cơ điều khiển.

<> Công nghệ đôc quyền iERS (Intelligent Energy Recovery System Inside): KĐM thông minh tiết kiệm năng lượng và kiểm soát hiệu suất tự động thông qua công nghệ iERS đã được cấp bằng sáng chế.

 *  Dòng điện Khởi động:

-  Loại 1 – lên đến 100A / 55kW ở điện áp 400V.  

-  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở điện áp 400V.

Loại 3 – lên đến 500A / 280kW ở điện áp 400V.

Loại 4 và 5 – lên đến 1080A  / 630kW ở điện áp 400V. 

*   Điện áp đầu vào: 208 ÷ 480V (Tùy chọn 690V tích hợp sẵn)

*   Nguồn điện điều khiển

 -  24VDC hoặc 110/230VAC với VMX II-305

 -  110V hoặc 230VAC với VMX II-505.

*   Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.

*   Có thể đấu nối động cơ theo sơ đồ khởi động Y/∆ giúp dòng khởi động nhỏ và tăng công suất động cơ điều khiển.

<> Công nghệ đôc quyền iERS (Intelligent Energy Recovery System Inside): KĐM thông minh tiết kiệm năng lượng và kiểm soát hiệu suất tự động thông qua công nghệ iERS đã được cấp bằng sáng chế.