Khởi động mềm hạ thế VMX-PFE series

Model: VMX-PFE series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ*   Điện áp hoạt động: 230 – 460 VAC rms 3-Phase

*   Điệp áp điều khiển: 24VDC / 4VA

*   Đạt chuẩn: Class 10 AC53b: 3-23: 697

*   Điện áp hoạt động: 230 – 460 VAC rms 3-Phase

*   Điệp áp điều khiển: 24VDC / 4VA

*   Đạt chuẩn: Class 10 AC53b: 3-23: 697

 • *  Bảo vệ quá tải: khi mất pha , chạm đất ...
 • *  Kích thước chiều rộng chỉ có 45mm.
 • *  Chuẩn lắp đặt dạng ray cài loại DIN.
 • *  Tính năng nổi trội:
 •     - Cài đặt dễ dàng thời gian khởi động/dừng và điện áp đặt
 •     - Thời gian khởi động 30s và thời gian dừng 30s
 •     - Khởi động đến 60 lần / giờ với tùy chọn quạt gắn nhanh.
      - Chi phí bảo trì thấp
 
   

*   Điện áp hoạt động: 230 – 460 VAC rms 3-Phase

*   Điệp áp điều khiển: 24VDC / 4VA

*   Đạt chuẩn: Class 10 AC53b: 3-23: 697

 • *  Bảo vệ quá tải: khi mất pha , chạm đất ...
 • *  Kích thước chiều rộng chỉ có 45mm.
 • *  Chuẩn lắp đặt dạng ray cài loại DIN.
 • *  Tính năng nổi trội:
 •     - Cài đặt dễ dàng thời gian khởi động/dừng và điện áp đặt
 •     - Thời gian khởi động 30s và thời gian dừng 30s
 •     - Khởi động đến 60 lần / giờ với tùy chọn quạt gắn nhanh.
      - Chi phí bảo trì thấp