Khởi động mềm hạ thế VMX-AGY series

 


Model: VMX-AGY series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ

* Dòng điện Khởi động:

  -  Loại 1 – lên đến 66A / 37kW ở 400V  

  -  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở 400V 

*  Nguồn điện động lực cung cấp: 200 – 600V

*  Nguồn điện điều khiển: 24VDC; 110V tới 230VAC

 * Dòng điện Khởi động:

  -  Loại 1 – lên đến 66A / 37kW ở 400V  

  -  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở 400V 

*  Nguồn điện động lực cung cấp: 200 – 600V

*  Nguồn điện điều khiển: 24VDC; 110V tới 230VAC

*  Chức năng thông minh i23: tích hợp sẵn 23 chương trình cài đặt chạy ngay. Thời gian trễ giữa các chương trình không quá 1 phút.

*  Công nghệ 3S

Điều khiển hoàn toàn tự động.

Khởi động và dừng động cơ một cách  trơn tru, mềm mại….

      - Thời gian tăng / giảm tốc ổn định với mọi điều kiện hoạt động

* Dòng điện Khởi động:

  -  Loại 1 – lên đến 66A / 37kW ở 400V  

  -  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở 400V 

*  Nguồn điện động lực cung cấp: 200 – 600V

*  Nguồn điện điều khiển: 24VDC; 110V tới 230VAC

*  Chức năng thông minh i23: tích hợp sẵn 23 chương trình cài đặt chạy ngay. Thời gian trễ giữa các chương trình không quá 1 phút.

*  Công nghệ 3S

Điều khiển hoàn toàn tự động.

Khởi động và dừng động cơ một cách  trơn tru, mềm mại….

      - Thời gian tăng / giảm tốc ổn định với mọi điều kiện hoạt động