Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp và các tuyến đường dây 35kV, 110kV, 220kV

Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp và các tuyến đường dây 35kV, 110kV, 220kV Đông Anh, Sóc Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ninh,…

Danh mục dự án: